JHEAA - Official Portal

ACADEMIC & INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENTump pekan kpu
Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
Aras 2, Kompleks Pentadbiran Utama
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur