JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSA

Fungsi utama pejabat ini adalah untuk menguruskan hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan & pentadbiran serta kewangan (bajet) Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa.
Pejabat ini juga bertanggungjawab untuk menyediakan laporan-laporan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pengurusan akademik mengikut keperluan Pengurusan Tertinggi Universiti, Lembaga Pengarah dan Kementerian Pengajian Tinggi.


Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan kepada :

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300 Kuantan
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel :  +609 – 549 2603  
Faks : +609 – 549 2616
Portal: http://jheaa.ump.edu.my