JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSA

Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa (JHEAA) adalah merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal akademik dan pengantarabangsaan Universiti. Ia merangkumi pelbagai aspek akademik termasuk program yang ditawarkan, pembangunan pelajar dan staf akademik.