JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSAump pekan kpu
Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
Aras 2, Kompleks Pentadbiran Utama
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur