JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSA

Kenyataan Misi Perkhidmatan Pelanggan JHEAA

 Kami warga Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa komited dalam memberi perkhidmatan yang cemerlang berdasarkan pada moto

Menerajui Kecemerlangan Akademik, Memperkasa Kualiti dan juga nilai-nilai :

 

JELAS

:

Memahami tugas atau projek dengan jelas

HEBAT

:

Menjadikan hari ini lebih baik dari hari semalam

(learn, un-learn, re-learn)

ERAT

:

Integriti, semangat persaudaraan menjadi perpaduan dalam    mengeratkan hubungan

AKTIF

:

Meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompetensi untuk berfikir secara positif, proaktif,optimis dan sangka baik

AMAL

:

Istiqamah, sabar, daya saing, daya juang yang tinggi.