JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSA

Jawatankuasa Teknikal Universiti atau dikenali sebagai JKTU adalah merupakan sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan untuk membincangkan mengenai sesuatu pembelian peralatan makmal baharu bagi tujuan pengajaran & pembelajaran serta pembelian peralatan ICT baharu untuk diberi kelulusan sebelum sesuatu sebutharga dikeluarkan.

KEANGGOTAAN

 1. Pengerusi : Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
 1. Ahli Jawatankuasa:
  1. Dekan FKKSA
  2. Dekan FKPPT
  3. Dekan FKEE
  4. Pengarah PTMK
  5. Ketua Teknikal FKKSA
  6. Ketua Teknikal FKASA
  7. Ketua Teknikal FKEE
  8. Ketua Teknikal FKM
  9. Jurutera JPPH (yang dinamakan oleh Pengarah Kerja)
  10. Pegawai Kewangan (yang dinamakan oleh Bendahari)