JHEAA - Official Portal

JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK & ANTARABANGSA


                        
                                                                                                              
Muat turun :Sijil Kelulusan Akreditasi
Program Kejuruteraan
          Muat Turun : Sijil Kelulusan
Akreditasi MQA
           
Muat turun : Surat Kelulusan,
Penawaran dan Pengiktirafan
Program
   
Muat turun :Surat Kelulusan Akreditasi
Program Kejuruteraan
   Muat turun :Surat Kelulusan
Akreditasi MQA