JHEAA - Official Portal

ACADEMIC & INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK & ANTARABANGSA

Pejabat Timbalan Naib Canselor (PTNCA) merupakan salah satu bahagian yang bertanggunjawab dalam menguruskan hal ehwal Pentadbiran, Dasar Akademik dan Kewangan JHEAA. Selain itu, PTNCA juga merupakan Sekretariat mesyuarat dan program Utama Akademik iaitu:

 1.  Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan & Pembangunan Akademik (JPPA) 
 2. Mesyuarat Pembelajaran Sepanjang Hayat (MPSH) 
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Universiti (JKTU) 
 4. Mesyuarat Pelan Strategik, Lonjakan Strategik 1
 5. Mesyuarat MyGift
 6.  Mesyuarat Jawatankuasa Kerjasama Pembangunan Program Akademik  (JKPPA)
 7. Majlis Syarahan Umum Universiti

 

Bagi Pengurusan Akademik & Pentadbiran, PTNC juga menguruskan:

 1.  Hala Tuju & Perancangan Strategik/ Dasar Akademik 
 2 Program Sekolah Kluster 
 3 Majlis Syarahan Umum Universiti 
 4  Pengurusan Aset & Inventori
 5 Laporan Tahunan JHEAA
 6 Penyediaan Laporan: MYRA, Lonjakan Strategik 1
 7 Program Pengukuhan Organisasi
 8 Pengurusan Portal Jabatan